Skip to main content

EQUIP DE GOVERN

GRUP COMARCAL PSC

Portaveu titular:

 • Sr. Baltasar Santos Fernández. Vicepresident primer. Conseller delegat de Règim Intern

Portaveu suplent:

 • Sra. Núria Güell del Campo. Consellera delegada d’Ensenyament

Resta d’integrants:

 • Ramon Ferré Solé. President
 • José Manuel Cabada Juez. Conseller delegat de Mobilitat
 • Fco. Javier Gutiérrez Duran. Conseller delegat de Residus Sòlids Urbans i de l’Òrgan Tècnic Ambiental.
 • Sr. Christian Martínez Rodríguez. Vicepresident tercer.Conseller delegat de Serveis Socials.
 • Sr. Carlos Padilla Alengry. Conseller delegat de Govern Obert.
 • Sr. Miguel Angel Perín Tienda. Conseller delegat d’Ocupació
 • Sra. Romina Puig Altimira. Consellera delegada de Sanejament i Prevenció d’Incendis Forestals.
 • Sr. David Pulido González. Vicepresident segon. Conseller delegat d'Hisenda i Qualitat de Serveis
 • Sr. Alfons Ribas Pérez. Conseller delegat de Comunicació institucional
 • Sr. Francisco Rocha Hernández. Conseller delegat del Servei Especialitzat d’Atenció a la Gent Gran.

GRUP COMARCAL IMPULSEM-JUNTS

Portaveu titular:

 • Sr. Marc Palau Morgades. Conseller delegat de Joventut.

Portaveu suplent:

 • Sra. Ingrid Salas Batet. Vicepresidenta quarta.Consellera delegada d’Esport.

Resta d’integrants:

 • Sr. Joan Miró Andreu. Conseller delegat de Consum.
 • Sr. Magí Pié Galofré. Conseller delegat de Turisme.
 • Sr. Josep Ràfols Vilanova. Conseller delegat de Cultura.

GRUP COMARCAL ARA PACTE LOCAL

Portaveu titular:

 • Sra. Agnès Ferré Cañellas. Consellera delegada de l'Àrea de Suport a la Gestió Municipal.

Portaveu suplent:

 • Sr. José María Roldán Lirola. Conseller delegat de Promoció Econòmica i Empresa.

Resta d’integrants:

 • Sra. Maria Fermina Merchán Bordallo. Consellera delegada de l'Àrea d'Habitatge
 • Sr. Jordi Marlès Ribas. Conseller delegat de Qualitat de Vida Animal

 

Accès a l’espai de transparència a la seu electrònica

Accès a transparència, a l’espai de retribucions i dietes a electes i alts càrrecs

Accès a transparència, a l’espai de declaració d’activitats i de béns i rendes

Plà de mandat – legislatura 2019-2023