Skip to main content

CONSELL D’ALCALDIES

Està format per la presidenta del Consell Comarcal i els alcaldes i les alcaldesses dels 14 municipis del Baix Penedès. El Consell d’Alcaldes forma part de l'organització del Consell Comarcal establerta per la Llei. La seva actuació és, d'una banda, informativa en relació a assumptes que hagin de ser aprovats pel ple comarcal, d'altra, de proposta d'actuacions d'interès per la comarca. El Consell d'AlcaldIes es reuneix d'ordinari amb periodicitat trimestral.

FUNCIONS DEL CONSELL D'ALCALDIES

Les seves funcions estan recollides a l'article 19 de la normativa institucional comarcal i principalment són:

 • Proposar solucions a problemes administratius i del funcionament de serveis públics que els afectin.
 • Emetre informes sobres determinades matèries de competència comarcal.
 • Proposar solucions o sistemes alternatius supramunicipals i la manera de gestionar-los, com també altres formes associatives per a finalitats d’interès públic.
 • Prendre iniciatives de caràcter legislatiu, del Consell Comarcal.

COMPOSICIÓ DEL CONSELL D'ALCALDIES

 • Sr. Ramon Ferré Solé, president i alcalde de Calafell
 • Sr. Joan Sans Freixas, alcalde de l'Arboç
 • Sr. Quim Nin Borreda, alcalde d'Albinyana
 • Sr. Amadeu Benach Miquel, alcalde de Banyeres del Penedès
 • Sr. Valentín González Garcia, alcalde de Bellvei
 • Sra. Agnès Ferré Cañellas, alcaldessa de la Bisbal del Penedès
 • Sr. David Pulido González, alcalde de Bonastre
 • Sra. Maria Dolors Carreras Casany, alcaldessa de Cunit
 • Sra . Montserrat Ventosa Robles, alcaldessa de Llorenç del Penedès
 • Sr. Joan Miró Andreu, alcalde de Masllorenç
 • Sr. José Maria Roldán Lirola, alcalde del Montmell
 • Sr. Magí Pallarès Morgades, alcalde de Sant Jaume dels Domenys
 • Sr. Christian Martínez Rodríguez, alcaldessa de Santa Oliva
 • Sr. Kenneth Martínez Molina, alcalde del Vendrell

Accès a l'espai de transparència a la seu electrònica