Skip to main content

EDUCACIÓ

El Decret 219/1989, d’1 d’agost, del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya estableix la delegació de competències a les comarques a través de convenis, per a la gestió del transport escolar col·lectiu (TEC) i els ajuts individuals de desplaçament (AID), alhora que també els delega les competències per a la gestió del servei de menjador escolar i dels ajuts individuals de menjador (AIM).

El Departament d’Educació va signar un convenir de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Penedès per tal de gestionar i coordinar el transport escolar col·lectiu i el servei de menjador escolar als centres de la comarca del Baix Penedès.

Aquests serveis queden regulats pels decrets 160 i 161, de 14 de maig de 1996, publicats al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 2208, de 20 de maig.

MENJADOR ESCOLAR

Beques de menjador escolar

TRANSPORT ESCOLAR

Servei de transport escolar comarcal

ARXIUS RELACIONATS:

TRANSPORT:

MENJADOR: