Skip to main content
Cartell

S'obre la convocatòria per demanar ajuts individuals al desplaçament

S'obre la convocatòria per demanar ajuts individuals de desplaçament adreçat a alumnes tant d’infantil, primària i secundària

El termini per a la presentació de sol·licituds s’inicia avui 15 de març i fins el dia 5 d’abril ambdós inclosos.

15 de març de 2022. Avui 15 de març, s’obre una convocatòria per demanar ajuts individuals de desplaçament adreçat a alumnes tant d’infantil, primària i secundària obligatòria (ESO) i que es trobin en una d'aquestes situacions:

- Que visquin a més de 3 km del centre d’adscripció i que no disposin de transport escolar del Consell Comarcal del Baix Penedès ni de l’Ajuntament per poder desplaçar-se.

- Que s’hagin de desplaçar del seu municipi de residència al seu centre d'adscripció i que no disposin de transport escolar.

Ajuts Obligatoris. Alumnes que s’han de desplaçar a un centre d’ensenyament obligatori fora del seu municipi de residència per manca d’oferta educativa del seu nivell en aquest i que no disposi de transport escolar o col·lectiu de viatgers.

En aquest cas, es tindrà en compte la distància entre el centre i el centre.

Ajuts No Obligatoris. Alumnes matriculats en un centre d’ensenyament obligatori al seu municipi situat a una distància igual o superior a 3 km sempre i quan l’Ajuntament o el Consell Comarcal no presti el servei de transport escolar.

Aquests ajuts es valoraran amb els mateixos criteris econòmics que els ajuts individuals de menjador. Aquesta informació, està publicada a la pàgina web del Consell a l’apartat de SERVEIS AL CIUTADÀ/ EDUCACIÓ: http://ccbp.cat/recerca/serveis/ciutada/educacio/aid

Aquelles famílies que es trobin en aquesta situació, poden sol·licitar l’ajut de forma telemàtica a la Seu Electrònica del Consell Comarcal. Del 15 de març al 5 d’abril de forma telemàtica a travès de la Seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Penedès (https://ccbp.eadministracio.cat/info). Ajut individual de desplaçament (AID) curs 2021-22.

Documentació obligatòria:

• Volant de convivència col·lectiu (No necessari si s’ha demanat ajut individual de menjador per aquest curs)

• DNI/NIE (No necessari si s’ha demanat ajut individual de menjador per aquest curs)

• IDALU (No necessari si s’ha demanat ajut individual de menjador per aquest curs)

• Document acreditau de la distància entre el domicili i el centre (captura Google maps)

• Document pagament de tresoreria facilitat a la sol·licitud. Aquest ha d’anar segellat pel banc. Si aquest fos virtual, cal adjuntar el certificat de titularitat bancària expedit pel propi banc.

Si teniu algun dubte de qui pot ser beneficiari, ens podeu trucar al 977668999.

 

03/15/2022