Skip to main content

INSTAL·LACIONS JUVENILS AL BAIX PENEDÈS

El Servei Comarcal de Joventut del Baix Penedès, des del 1994, realitza les tasques encomanades per la delegació de competències per part de la Generalitat de Catalunya a través de la Direcció General de Joventut, i una d’elles és el seguiment de les instal·lacions juvenils del Baix Penedès, que es fa conjuntament amb els serveis tècnics del Consell Comarcal.

Les normes aplicables a les instal·lacions juvenils de Catalunya són:

  • Llei 38/1991, de 30 de desembre, d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves
  • Decret 16/2022, de 10 de juny, d’instal·lacions juvenils i de modificació del Reglament de campaments juvenils, aprovat pel Decret 16/2014, de 30de juliol
  • Decret 203/2013, de 30 de juliol, d’aprovació del Reglament de campaments juvenils.
  • Decret 187/1993, de 27de juliol, de delegació de competències de la Generalitat en matèria de joventut a les comarques.

Aquestes normes estableixen les condicions tècniques que han de complir les instal·lacions per garantir-ne la funció educativa, la correcta prestació dels serveis oferts, la qualitat de vida i la seguretat de les persones usuàries, i evitar molèsties a terceres persones, així com efectes negatius per a l’entorn.

Hi ha cinc tipus d’instal·lacions juvenils: cases de colònies, albergs de joventut, granges escola, aules de natura i campaments juvenils.

Les instal·lacions juvenils de Catalunya es poden consultar al cercador de la Xarxa Catalana d’Instal·lacions Juvenil (XCIJ), clicant aquí.

Al Baix Penedès hi ha quatre instal·lacions juvenils: un alberg i tres cases de colònies. Les descrivim a continuació:

ALBERG DE JOVENTUT

Instal·lació que es destina a donar allotjament, com a lloc de pas, d’estada o de realització d’una activitat, a joves i també, amb determinades condicions, a famílies, adults i grups d’infants.

Alberg Santa Maria del Mar, de Coma-ruga (el Vendrell)

CASES DE COLÒNIES

Instal·lació que es destina a donar allotjament a grups d’infants i joves participant en activitats educatives en el temps lliure, culturals i de lleure.

DOCUMENTS REFERENTS A LES INSTAL·LACIONS JUVENILS

Les instal·lacions juvenils poden fer els següents tràmits, que trobareu en aquest enllaç

  • Comunicació de canvi de titular o de persona administradora
  • Comunicació de canvi de dades de contacte o de localització
  • Comunicació de canvi de nom, de tipus, de capacitat o de característiques
  • Comunicació a la posada en funcionament
  • Comunicació de suspensió temporal, de reinici o de baixa definitiva de l’activitat

Informació general sobre les instal·lacions juvenils