Skip to main content

JOVENTUT

El Servei de Joventut del Consell Comarcal del Baix Penedès du a terme tota mena d'accions al servei dels municipis i dels joves de la comarca, amb la finalitat de desenvolupar polítiques de joventut comarcals, enteses des de la missió d'impulsar i donar suport a les polítiques de joventut municipals, i d’oferir serveis als joves i a les entitats juvenils per donar resposta a les seves necessitats.

Actualment, aquesta àrea està integrada pel Servei Comarcal de Joventut i l’Oficina Jove del Baix Penedès.

SERVEI COMARCAL DE JOVENTUT DEL BAIX PENEDÈS

Des del 1994, el Servei Comarcal de Joventut del Baix Penedès executa les tasques encomanades per la delegació de competències per part de la Generalitat de Catalunya a través de la Direcció General de Joventut:

  • Seguiment de les instal·lacions juvenils del Baix Penedès.
  • Seguiment de les activitats de lleure infantils i juvenils que es fan a la comarca.
  • Dinamització i difusió de programes propis de la Direcció General de Joventut com a punt de contacte entre aquesta Direcció General i els ajuntaments del Baix Penedès.

OFICINA JOVE BAIX PENEDÈS

L'Oficina Jove del Baix Penedès neix el 2014 fruit d’un acord entre la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament del Vendrell i el Consell Comarcal del Baix Penedès, amb la finalitat de ser una finestreta única d’informació i assessorament per als joves de la comarca. També es dinamitza la informació als municipis del Baix Penedès.

L’Oficina Jove pertany a la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil (XNEJ) i els joves hi poden trobar informació i assessorament especialitzat en tots els àmbits del seu interès: formació, treball, cultura, salut, lleure, participació, habitatge...

A més, també es duen a terme les tasques que es concreten en el Pla Comarcal de Joventut, en el marc del Pla Nacional de Joventut a Catalunya en el qual es defineixen les polítiques de joventut que es duen a terme en l’àmbit comarcal, estructurades en tres grans programes: l’Oficina Jove del Baix Penedès, el Servei Comarcal de Joventut i el Jove Baix Penedès.

El Jove Baix Penedès va néixer el 1994, amb la finalitat de treballar les polítiques de joventut de manera mancomunada i en xarxa amb els municipis de la comarca que hi estan adherits.