Skip to main content

SANEJAMENT

El Consell Comarcal del Baix Penedès gestiona els sistemes de sanejament (col·lectors en alta, estacions de bombament i depuradores) de Cunit i Cubelles, l’Arboç, Bellvei, Sant Jaume dels Domenys i Llorenç del Penedès, com també la xarxa de col·lectors en alta i les estacions de bombament de la franja costanera del municipi del Vendrell.

El Consell Comarcal té competències d'inspecció i control en matèria d'aigües per tal d'assegurar que la qualitat de l'aigua que arriba a la xarxa de sanejament en alta sigui assimilable a 'domèstica'. Amb aquest objectiu, el Consell Comarcal atorga els permisos d'abocament d'aigües residuals a la xarxa de clavegueram i a EDAR, mitjançant camió cisterna, a les activitats que ho requereixin, i porta a terme un programa d'inspecció de les empreses connectades a la xarxa.