Skip to main content
caretll genius

Programa GENIUS: convocatòria 2024-2025 OBERTA

Programa GENIUS: convocatòria 2024-2025 OBERTA

Programa Genius de la Diputació de Tarragona és un programa molt interessant de mobilitat internacional per a joves d'entre de 18 i 35 anys de la demarcació de Tarragona.

Tota la informació a la web www.dipta.cat/genius

Programa d’ajuts per a la realització d’estades professionals a l’estranger, en entitats i institucions vinculades amb la Unió Europea, en les quals el seu àmbit d’actuació principal sigui el turisme, l’eficiència energètica i sostenibilitat, i/o la gestió d’informació, agenda urbana i repoblament, contribució a la transformació digital, cultura i coneixement, projectes i xarxes de cooperació en l’àmbit de la Unió Europea d’interès per a la demarcació de Tarragona

> Estada professional

Les pràctiques formatives a l’estranger tenen una durada de 5 mesos i es completarà amb 2 mesos més en una entitat local (administració pública) de la demarcació de Tarragona, incloent la pròpia Corporació, per tal que faci una proposta de millora o de desenvolupament d’un projecte vinculat amb els coneixements adquirits durant les pràctiques formatives en l’entitat estrangera.

> Objectius

Potenciar la formació i la ocupabilitat de les persones participants, que suposi una major professionalització i una major integració en els mercats laborals locals, i que es produeixi així una transferència efectiva de coneixements a la demarcació de Tarragona per a reforçar-la com a Regió del Coneixement.

> Persones beneficiàries

Persones joves d’entre 18 i 35 anys, residents a la demarcació de Tarragona, inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació, amb titulació de diplomatura, llicenciatura, grau d'alguna universitat espanyola o de l'Espai Europeu d'Educació Superior, o de Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior, o Certificat de Professionalitat nivell 3. A més, cal acreditar coneixement d’anglès o francès (equivalent al B2 del MCERL).

> Ajut econòmic i convocatòria

En total es convoquen 10 ajuts amb una dotació de 9.300,00 € bruts per persona participant.

> Termini de sol·licitud

Fins al 13 de setembre de 2024.

> Tramitació sol·licitud

Electrònicament a través de la Seu Electrònica de la Diputació de Tarragona, a les oficines d'assistència en matèria de registre de Tortosa i Tarragona mitjançant cita prèvia i també per qualsevol altre mitjà establert en la normativa vigent.

 


 

07/05/2024