Skip to main content

FACTURA ELECTRÒNICA

ÍNDEX D'AQUESTA PÀGINA:

FACTURA ELECTRÒNICA?

COM PUC FER UNA FACTURA ELECTRÒNICA?

El format electrònic per a emetre factures electròniques a l’Administració és Facturae, segons l’Ordre PRE/2971/2007. Per a generar les factures amb aquest format públic es disposa de diversos mecanismes. Vegeu informació referent a la confecció de factures electròniques.

COM ENVIAR UNA FACTURA ELECTRÒNICA?

Tota la informació de com enviar factures electròniques és consultable en aquest enllaç.

COM CONULTAR L'ESTSAT D'UNA FACTURA ELECTRÒNICA?

Tota la informació de com consultar l'estat de les factures electròniques és consultable en aquest enllaç.

QUÈ SIGNIFIQUEN ELS ESTATS DE LA E-FACTURA QUE INFORMA L'E-FACT?

Tota la informació sobre el significat dels estats de les factures electròniques és consultable en aquest enllaç.

MÉS INFORMACIÓ SOBRE E-FACTRUES

Per consultar informació adicional sobre factures electròniques, ho podeu fer en aquest enllaç.