Skip to main content

CERTIFICATS DIGITALS

ÍNDEX D'AQUESTA PÀGINA:

COM OBTENIR L'idCAT MÒBIL?

Seguint els passos d’aquest vídeo podeu realitzar l’alta a servei d’identificació idCAT Mòbil. Podeu fer l’alta al servei tant amb DNI com amb TIE.

IMPORTANT, en el procés d’alta a idCATMòbil heu d’introduir el codi de barres que apareix a la part posterior de la targeta sanitària individual de CATSalut, no el codi que apareix a la part frontal que comença amb les dos primeres lletres del vostres respectius cognoms.

Les persones que disposen de la targeta sanitària de la Mutualitat General de Funcionaris Civil de l’Estat (MUFACE) ja poden demanar idCAT Mòbil telemàticament per realitzar tràmits per mitjans electrònics.

CATALÀ:

CASTELLÀ:

ÀRAB:

>

ANGLÈS:

COM OBTENIR L'idCAT CERTIFICAT ELECTRÒNIC?

CATALÀ:

CASTELLÀ:

ÀRAB:

ANGLÈS:

COM OBTENIR UN CERTIFICAT ELECTRÒNIC DE REPRESENTACIÓ?

En els següents enllaços trobareu informació per a poder sol·licitar un certificat de representació

CERTIFICAT DE REPRESENTACIÓ - "REPRESENTANTE DE ADMINISTRADOR ÚNICO O SOLIDARIO"

On demanar-lo?

Societats anònimes (A) i limitades (B) si el representant de la societat és administrador únic o solidari, tingui inscrites les seves facultats de representació en el Registre Mercantil i aquestes no hagin estat revocades.

CERTIFICAT DE REPRESENTACIÓ - "PERSONA JURÍDICA"

On demanar-lo?

Lletres d’inici del NIF A, B, C, D, F, G, J, N, Q, R, S, P, V.

CERTIFICAT DE REPRESENTACIÓ - "REPRESENTANTE DE ENTIDADES SIN PERSONALIDAD JURÍDICA"

On demanar-lo?

Lletres d’inici del NIF E, H, N, P, S, U, V, W.