Skip to main content
Feina

BORSA DE TREBALL tècnic mig, grup A2, de perfils professionals d'Arquitectura, Arquitectura Tècnica, Enginyeria de l'edificació, Enginyeria industrial.

BORSA DE TREBALL tècnic mig, grup A2, de perfils professionals d'Arquitectura, Arquitectura Tècnica, Enginyeria de l'edificació, Enginyeria industrial.

Convocatòria i les bases específiques que han de regir el procés selectiu, mitjançant concurs oposició, per la creació d'una borsa de treball per cobrir, amb caràcter temporal, possibles substitucions, vacants o necessitats urgents i inajornables de personal que es declarin de tècnic mig, grup A2, de perfils professionals d'Arquitectura, Arquitectura Tècnica, Enginyeria de l'edificació, Enginyeria industrial.

Les bases apareixen publicades íntegrament al web de la corporació (www.ccbp.cat), al Butlletí Oficial de la província de Tarragona (núm.2023-04214, de 22 de maig) i al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC amb núm. 8920 de 22 de maig de 2023). 

El termini per presentar instàncies per participar en aquest procés selectiu finalitza el 12 de juny.

 

05/24/2023