Skip to main content
coopsetània

Taula Territorial per la Compra Pública Responsable a l’Alt Penedès, Anoia, Baix Penedès i Garraf

Taula Territorial per la Compra Pública Responsable a l’Alt Penedès, Anoia, Baix Penedès i Garraf

Coopsetània convoca, per al pròxim 29 de setembre al matí, una nova Taula Territorial de l’ESS, en aquesta ocasió centrada en la Compra Pública Responsable i adreçada exclusivament a personal tècnic de serveis de contractació i/o compres dels municipis, secretaris i interventors, regidores, personal de l’àmbit de les licitacions d’administracions supramunicipals del territori.

La Compra Pública Responsable (CPR) és una eina al servei de les administracions públiques per desenvolupar i assolir objectius socials i mediambientals a través de les seves contractacions. Una eina incentivada per directives europees que s’han transposat a l’ordenament jurídic de l’estat establint el sistema legal que l’empara i que obliga les administracions a promoure-la.

A la Taula Territorial s’hi presentaran estratègies que es poden impulsar de les administracions i òrgans de contractació per desplegar la CPR, a través d’aspectes com el foment de criteris socialment responsables, la reserva de contractes, elements facilitadors per a l’accés de l’ESS a la compra pública, etc. Coneixerem casos de bones pràctiques, una diagnosi sobre el nivell d’implantació de la CPR al conjunt de les 4 comarques i possibles mesures que permetrien impulsar una estratègia compartida per la CPR a l’àmbit Penedès.

La Taula Territorial sobre CPR l’organitza Coopsetània i compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Vilafranca, la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya al Penedès, la Mancomunitat Penedès – Garraf, l’Associació Catalana de Municipis i els Consells Comarcals de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Baix Penedès.

Guió de l’acte:

9:30 h – 9:50 h. Benvinguda i introducció a càrrec de:
– Generalitat de Catalunya. Departament d’Empresa i Treball. Direcció General d’Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives.
– Coopsetània, Ateneu Cooperatiu de l’Alt Penedès, Anoia, Baix Penedès i Garraf
– Ajuntament de Vilafranca. Regidoria de Promoció Econòmica.

9:50 h – 11 h. Ponència «Com impulsar la Compra Pública Responsable» a càrrec de Marc Vilanova (Facto), consultor en finançament i contractació pública.
– Què és la CPR, marc legal i visió estratègica: els aspectes previs, procediments de contractació, criteris d’adjudicació i mesures especials d’execució. Amb exemples de bones pràctiques.
– Possibles mesures per impulsar una estratègia compartida per la Compra Pública Responsable a l’àmbit Penedès.

11 h – 11:20 h. Pausa – Cafè

11:20 h – 11:40 h. Ponència «Clàusules socials i contractes reservats a Vilafranca del Penedès» a càrrec de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

11:40 h – 12 h. Ponència «Desplegament dels serveis territorials de la Generalitat de Catalunya al Penedès: una oportunitat per la CPR» a càrrec de David Alquezar, delegat territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya al Penedès.

12 h – 12:20 h. Ponència «Centrals de compres i la Compra Pública Responsable. El cas de l’Associació Catalana de Municipis» a càrrec de Victor Torrents, cap de seguiment de contractes de l’ACM.

12:20 h – 12:30 h. «Diagnosi sobre la Compra Pública Responsable al territori». A càrrec de Jordi Torrents i Mercè Jané, coordinador i tècnica de Coopsetània respectivament.

12:30 h. Precs, preguntes i tancament

09/14/2023