Skip to main content
rehabilitacions gent gran

SUBVENCIONS PER A OBRES D'ARRANJAMENT A L'INTERIOR DELS HABITATGES PER A LES PERSONES GRANS.

SUBVENCIONS PER A OBRES D'ARRANJAMENT A L'INTERIOR DELS HABITATGES PER A LES PERSONES GRANS.

El TERMINI de sol·licituds és del 18/03/2024 al 28/06/2024

REQUISITS:

  • Que l'habitatge objecte de l'arranjament sigui el domicili habitual i permanent, al qual les obres de reforma beneficien directament.
  • Que les obres no estiguin iniciades abans de la publicació de la convocatòria (26/02/2024), ni abans de la data de la inspecció tècnica de l'habitatge per part de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
  • El pressupost de les obres no pot superar l'import màxim de 8.000 euros per habitatge.
  • Ingressos: S’estableix un límit màxim d'ingressos que es ponderen segons el nombre de membres de la unitat de convivència i la localització de l’habitatge.

L'IMPORT DE LA SUBVENCIÓ és el 100% del pressupost amb un límit de 4.000 euros per habitatge.

Per a més informació o per fer el tràmit telemàtic per a presentar sol·licituds, podeu clicar aquí:

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions_arranjament_interior?category=74c016ba-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

També podeu trucar al 977 15 71 74 o enviar una mail a: habitatge@baixpenendes.cat

03/04/2024