Skip to main content
Ajuts lloguer

Subvencions per al pagament del lloguer per a persones de 36 a 64 anys

Subvencions per al pagament del lloguer per a persones de 36 a 64 anys

Publicat en el DOGC la Resolució TER/1138/2024, de 4 d'abril per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d'habitatge o habitació per a l'any 2024 per a persones que, en la data 26.02.2024, tenien de 36 a 64 anys.

 

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el 15 d'abril de 2024 a les 09:00:00 hores i finalitza el 10 de maig de 2024 a les 14:00:00 hores, ambdós inclosos.
 

 

Imports màxims del lloguer o preu de cessió mensual d'habitatge: 
 

Demarcació de Tarragona: 600 euros.
 

 *Per a famílies nombroses, famílies monoparentals i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem mobilitat favorable, aquest import màxim serà de 900 euros a tot el territori de Catalunya.

 

Imports màxims del preu de lloguer o cessió mensual d'una habitació:

Demarcació de Tarragona: 300 euros.
 

 

Podeu realitzar la sol·licitud telemàtica i/o obtenir més informació si cliqueu a:

https://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/20246_Subvencions-per-al-pagament-del-lloguer?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=2

 

Si voleu cita presencial per a presentar la sol·licitud: heu d'escriure un correu electrònic demanant una cita presencial per sol·licitar l'ajut de lloguer, posant aquestes dades del sol·licitant: NOM, DNI/NIE, EDAT I TELÈFON DE CONTACTE a l'adreça: borsahabitatge@baixpenedes.cat

04/15/2024