Skip to main content

SANEJAMENT

El Consell Comarcal del Baix Penedès gestiona els sistemes de sanejament (col·lectors en alta, estacions de bombament i depuradores) de Cunit i Cubelles, l’Arboç, Bellvei, Sant Jaume dels Domenys i Llorenç del Penedès, com també la xarxa de col·lectors en alta i les estacions de bombament de la franja costanera del municipi del Vendrell. En aquest sentit, el Consell Comarcal ha de vetllar pel bon estat de les instal·lacions i dels processos de depuració associats, per tal d’assegurar la qualitat de les aigües un cop són retornades al medi.