Skip to main content

HABITATGE

El Servei d'Habitatge del Consell Comarcal ofereix a la ciutadania del Baix Penedès informació, assessorament i tramitació d’ajuts de lloguer, deutes d'hipoteques o de lloguers, desnonaments o rehabilitació d'habitatges i edificis, a més d’altres temes, com habitatges de protecció oficial, cèdules d'habitabilitat o mediació de la Borsa d'habitatge per al lloguer social.

PRESTACIONS ECONÒMIQUES D'ESPECIAL URGÈNCIA PER A L'HABITATGE

En els següents enllaços podreu tramitar les PEUE: