Skip to main content

ESPORTS

El principal objectiu del Consell Esportiu del Baix Penedès és garantir la pràctica de l'esport en edat escolar. És per això que, conjuntament amb el Consell Comarcal del Baix Penedès, el Consell Català de l'Esport, la Unió de Consells Esportius de Catalunya i els ajuntaments de la comarca, organitza els Jocs Esportius Escolars de Catalunya. A més a més, la comarca compta amb un gran nombre de centres escolars que formen part del Pla Català d'Esport a l'Escola, programa que es gestiona amb els centres educatius a través del Consell Esportiu.

Paral·lelament a aquests programes esportius, se'n duen a terme d'altres d'esport popular adreçats a sectors diversos de la població, amb competicions puntuals o continuades en l’àmbit comarcal per a adults, es col·labora en activitats esportives d'altres entitats i se n'organitzen de pròpies en trobades, diades de promoció...

D'altres iniciatives són els programes comarcals esportius, mitjançant els quals s'intenta que la pràctica esportiva arribi a tothom. Un altre aspecte molt important dins el programa de treball és la formació; durant tot l'any es van proposant diversos cursos de monitoratge, de gestió i de continguts tècnics esportius en general.

D'uns anys ençà, el Consell Esportiu del Baix Penedès també ofereix serveis esportius de diversa índole, com els següents:

  • Gestió de programes esportius per a infants i joves: activitats extraescolars, activitats esportives en vacances escolars (casals i campus esportius a l'estiu, per Setmana Santa i Nadal)
  • Gestió de programes de promoció d'activitat física, esportiva i saludable per a adults i gent gran
  • Serveis de gestió d'instal·lacions
  • Programes de formació

A més a més, ofereix a les entitats, les escoles i els ajuntaments la possibilitat d'adquirir en préstec material esportiu per dur a terme les seves activitats.

El lema del Consell Esportiu del Baix Penedès és “Fem esport, fem persones”, perquè l'esport -a més de millorar la salut i, en definitiva, la qualitat de vida- és una eina bàsica per fomentar valors com el respecte, la solidaritat i la companyonia entre tots i totes els qui el practiquen.

Per a més informació podeu consultar el web d'Esports.