Skip to main content

GESTIÓ DE RESIDUS URBANS

Mitjançant l'Empresa Comarcal de Serveis Mediambientals del Baix Penedès (ECOBP), SL, d'economia mixta, fundada l’any 2001, es porten a terme a la majoria de municipis de la comarca els serveis relacionats amb la recollida selectiva.

Els serveis que s'hi ofereixen són els següents:

  1. Recollida a les àrees d'aportació
  2. Gestió de deixalleria comarcal (planta ubicada al Polígon Industrial dels Masets, a Bellvei)
  3. Campanyes anuals de conscienciació ciutadana

Ajudeu-nos a mantenir la qualitat del servei en benefici de tothom:

Si observeu qualsevol deficiència (contenidors plens, brutícia als voltants de l'àrea d'aportació...), us agrairem que ens envieu una foto a l’adreça electrònica mediambi@baixpenedes.cat. Indiqueu-nos, si us plau, l'indret de què es tracta. Si ho desitgeu, podeu incloure-hi un breu comentari.