Skip to main content

SERVEI DE JOVENTUT ALS AJUNTAMENTS

El Servei de Joventut del Consell Comarcal del Baix Penedès du a terme tot un seguit d'accions al servei dels municipis i dels joves de la comarca, amb la finalitat de desenvolupar polítiques de joventut comarcals, enteses des de la missió d'impulsar i donar suport a les polítiques municipals en aquest camp, i d’oferir serveis als joves i a les entitats juvenils per donar resposta a les seves necessitats.

El Servei de Joventut està estructurat en tres àrees. Destaquem els serveis als ajuntaments en cadascuna:

  • Servei Comarcal de Joventut: S’ofereix suport a les polítiques locals de Joventut en el desenvolupament del Pla Local de Joventut i segons les seves necessitats i demandes.
  • Oficina Jove del Baix Penedès: S’ofereix suport en les accions d’emancipació juvenil del municipi, tant pel que fa als Punts d’Informació Juvenil de la comarca com en la difusió de totes les accions que es duen a terme.
  • Jove Baix Penedès: Es duen a terme accions d’interès juvenil conjuntament amb els municipis adherits, dels àmbits de la formació, l’ocupació, la salut, la cultura i la participació juvenil.