Skip to main content

ARXIU COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS

L’Arxiu Comarcal del Baix Penedès, integrat al Sistema d’Arxius de Catalunya, és gestionat pel Consell Comarcal del Baix Penedès, segons competències delegades per la Generalitat de Catalunya.

És una institució que té la missió de protegir, inventariar i difondre el patrimoni documental del Baix Penedès, en qualsevol mena de suport material, per tal de posar-lo a l’abast de les mateixes institucions que l’han dipositat, dels investigadors i del públic en general.

INFORMACIÓ D'INTERÈS