Skip to main content
reunió

Reunió de la Xarxa d’Abordatge de les violències masclistes del Baix Penedès

Reunió de la Xarxa d’Abordatge de les violències masclistes del Baix Penedès per revisar i millorar la coordinació entre els serveis assistencials i els recursos

7 de febrer de 2023. El passat 2 de febrer el Servei d’Informació i Atenció a les Dones – SIAD comarcal – va convocar una reunió tècnica extraordinària de la Xarxa d’abordatge de les violències masclistes que formen part del Protocol comarcal per tal de revisar i millorar els canals de comunicació i coordinació entre els diferents serveis i recursos que intervenen quan es detecta un cas.

La sessió va ser molt profitosa per avaluar les fortaleses i per seguir treballant en les debilitats de la xarxa. Totes les persones participants, representants dels diferents recursos assistencials, van poder expressar el seu l’estat, fer una diagnosi i traslladar dades rellevants sobre l’augment de violències masclistes amb les que ens enfrontem diàriament i la manca de recursos per fer front a totes les demandes. També es van valorar les necessitats de coordinació tècniques i professionals per tal de poder fer intervencions rigoroses en els casos de violències masclistes, on hi intervenen múltiples professionals.

La Xarxa d'Abordatge de les violències masclistes del Baix Penedès està formada per els diferents serveis multidisciplinars que intervenen davant d’un cas de violència masclista com són els Serveis Socials, els diferents cossos de seguretat, el partit judicial i Serveis d’Intervenció Especialitzada, entre d’altres.

Dos grups motors més reduïts i operatius, amb representants de cada servei, s’encarregaran d’articular el treball concret d’aspectes a millorar tant en la intervenció de casos com en la coordinació entre serveis.

 

02/08/2023