Skip to main content
Ángel González, tècnic

Reducció de l'atur al Baix Penedès durant el primer trimestre de 2023

Els 765 aturats menys al Baix Penedès durant el primer trimestre del 2023 refermen la tendència a la baixa de la taxa d'atur a la comarca

A  més, hi ha hagut un increment de contractes indefinits en un 22% respecte al mateix trimestre del 2022.

Divendres 28 d’abril de 2023. El primer trimestre del 2023 ha estat positiu pel que fa a la reducció de les xifres de l’atur al Baix Penedès afiançant una tendència positiva i que acosta la comarca a la mitjana de la demarcació de Tarragona.

Durant els primers mesos del 2023 s’ha reduit el nombre de persones aturades, respecte al primer trimestre del 2022 amb 765 aturats menys que ha significat una reducció de la taxa d’atur d’un 1’64% respecte aquest mateix període del 2022. Mentre el primer trimestre del 2022 aquesta era del 15,65% ara estem al 14,01%. Una altra dada positiva a destacar és la reducció dels aturats de llarga durada i del col.lectiu de 45 a 64 anys.

Aquestes xifres comporten també un augment de les afiliacions a la Seguretat Social, concretament un 4,6 % més que en el mateix període del 2022. Cal destacar també l’increment en els contractes indefinits respecte al primer trimestre del 2022 en un 22,30 %.

La distribució dels nous contractes de treball ha estat força regular en referència als diferents sectors: Serveis (79,73%), Indústria (12,37%), Agricultura (8,92%) i Construcció (5,22%). 

Totes aquestes xifres mostren una tendència a la millora que s’espera que continui durant els propers trimestres de 2023 tal i com ha explicat Àngel González, tècnic responsable de l'Observatori del Mercat Laboral del Baix Penedès. Podeu consultar totes les dades de l’observatori del mercat laboral del Baix Penedès a la web del Consell Comarcal: www.ccbp.cat

 

 

04/28/2023