Skip to main content
factura de la llum

Què cal saber si no rebeu les factures de llum en el període acordat

Què cal saber si no rebeu les factures de llum en el període acordat

Si no rebeu les factures de llum en el període acordat com a consumidor heu de saber:

  • Que la facturació del vostre servei ha de ser mensual o bimestral, excepte si teniu quota fixa mensual. Si teniu tarifa fixa mensual la vostra factura es regularitzarà anualment.
  • Quan, per un error administratiu imputable a la companyia, no rebeu les factures o aquestes factures les rebeu amb retard, la companyia no us podrà exigir el pagament de les factures que excedeixin de l’any sense haver-se facturat .
  • Si l’empresa no us ha emès factures de llum en el període adient, podeu demanar el fraccionament en tantes factures mensuals com mesos hàgiu estat sense rebre la factura.
  • En cas que canvieu de companyia teniu dret a rebre la liquidació del compte, en el termini de 42 dies com a màxim, a comptar des de la data en què es va produir el canvi.
  • Quan aquestes situacions us provoquin una situació d’indefensió  o bé hi hagi un incompliment del contracte o un mal servei d’atenció al client, podeu demanar, entre altres coses, una compensació que ha d’estar degudament quantificada.   

 

Com reclamar

  • Si no es respecten els vostres drets, reclameu a l'empresa comercialitzadora de llum per algun mitjà que en deixi constància –fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia, formulari web, telèfon amb número d'incidència, etc.–.
  • Si en el termini de 30 dies no heu obtingut resposta, o bé la resposta no és satisfactòria, Ens podeu fer arribar la vostra reclamació a través de les següents vies: 

Des dels organismes públics de consum es tramitarà la reclamació mitjançant una mediació i/o un arbitratge de consum.

 

També podeu demanar assessorament en una organització o associació de persones consumidores.

 

02/19/2024