Skip to main content
Entrevista de feina

Observatori del mercat laboral del Baix Penedès primer trimestre de 2024

Continua la reducció de la taxa d’atur al Baix Penedès durant el primer trimestre de 2024

El nombre d’aturats totals a la comarca a 31 de març era de 6.933 persones, 107 persones menys que el mateix període de 2023.

Durant el primer trimestre de 2024 s’han efectuat un total de 5.514 contractes de treball, un 41,1% dels quals tenen un caràcter indefinit.

Dimecres 17 d’abril de 2024. L’Àrea d’Ocupació del Consell Comarcal ha presentat aquest matí els resultats de l’observatori del mercat laboral del Baix Penedès pertanyents al primer trimestre de 2024. A 31 de març de 2024, el nombre d’aturats a la comarca era de 6.933 persones, el 13,83%, 107 persones menys que el 4rt trimestre del 2023, que representava el 14,01%, continuant d’aquesta manera la tendència positiva dels darrers exercicis. En el període 2020-2024, l’atur ha disminuït al Baix Penedès gairebé 6 punts passant del 19,76% al 13,83% a 31 de març d’aquest any, reduint la diferència amb la mitjana de Catalunya.

Per sexes, la taxa d’atur se situa al 10,50% en els homes i el 17,59% per les dones. I per edats, la manca d’ocupació entre les persones de més de 55 anys són els més perjudicats amb un 22,63% i arribant al 29,86% en el cas de les dones. Segons la durada, el 52,35% de les persones aturades registrades fa més d’1 any que estan a l’atur.

5.514 noves contractacions

Durant el primer trimestre s’han realitzat 5.514 noves contractacions, de les quals el 41,1% són contractes indefinits representant una lleugera davallada respecte al mateix període l’any passat, però mostrant que la recuperació econòmica de la comarca continua. Per edats, cal destacar l’augment significatiu de les contractacions a menors de 25 anys que han representat gairebé un de cada 3 nous contractes (30%), tot i que la franja de 25 a 44 anys ha representat gairebé 2 de cada 4 nous contractes (46,05%) i els de més de 45 anys el 24,43%. 

Per sectors, la majoria de nous contractes corresponen al sector serveis (74,47%), seguit de molt lluny per la indústria amb un 16,44%, 6,49% la construcció i el 2,56% l’agricultura. 

El nombre d’afiliacions a la seguretat social amb residència al Baix Penedès ha augmentat un 4,31% respecte al 2023 arribant fins a les 47.655 persones afiliades durant el primer trimestre del 2024.

Podeu consultar l’informe trimestral complet de l’observatori del mercat laboral al Baix Penedès a la pàgina web del Consell Comarcal (www.ccbp.cat), a l’àrea d’Ocupació. Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local.

04/17/2024