Skip to main content
Suport diputació Tarragona

Implementació de l’esquema nacional de seguretat (ENS) als municipis de la comarca de menys de 20.000 habitants.

Implementació de l’esquema nacional de seguretat (ENS) als municipis de la comarca de menys de 20.000 habitants.

Conveni amb la Diputació de Tarragona per a la implementació de l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) als municipis de menys de 20.000 habitants.

El Consell Comarcal del Baix Penedès coordina i executa la implementació de l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) als municipis de la comarca de menys de 20.000 habitants, amb l’objectiu de millorar la seguretat de la informació i dels sistemes TiC per tal de crear les condicions necessàries de confiança en l’ús dels mitjans electrònics, garantir la seguretat dels sistemes, les dades i les comunicacions, i els serveis electrònics, que permeti als ciutadans i a les administracions públiques, l’exercici de drets i el compliment de deures a través d’aquests mitjans.
L’objectiu final és l’obtenció de la certificació microCENS per a tots aquests ajuntaments. Aquestes actuacions s’han dut a terme gràcies al conveni de col·laboració, entre la Diputació de Tarragona i els consells comarcals de la província, per a la implementació de l’administració digital als municipis, aprovat el dia 25 d’octubre de 2022 i que compta amb una dotació econòmica de 18.150 €.
En el cas del Baix Penedès, ja s’ha obtingut la certificació del microCENS per a l’ajuntament pilot (Masllorenç) i s’està treballant per aconseguir aquest mateix resultat a la resta d’ajuntaments. A hores d’ara la seguretat dels municipis ha estat ja molt millorada.

09/13/2023