Skip to main content
Els alcaldes presents

Es presenta el programa “Treball a les comarques” d'impuls a l'ocupació

El Baix Penedès rep una subvenció del SOC per impulsar polítiques ocupacionals i de promoció econòmica amb el programa “Treball a les comarques”

Avui al matí, a les dependències de l’EINA, s’ha presentat l’atorgació per part del  Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) d’una subvenció al Baix Penedès del programa  “Treball a les comarques” per potenciar i dinamitzar l’activitat i les polítiques d’ocupació  amb l’objectiu de reduir l’atur.  

L’Ajuntament del Vendrell, a través de l’EINA, ha estat l’administració que ha sol·licitat  aquest programa del “Treball a les comarques”, en col·laboració amb el Consell  Comarcal del Baix Penedès i de l’Ajuntament de Calafell, i en representació de la resta  de municipis de la comarca.  

Amb el programa “Treball a les comarques”, el SOC promou projectes ocupacionals i  de desenvolupament local a diverses comarques de Catalunya amb l'objectiu  d'estimular la creació d'activitat econòmica i la generació d'ocupació. Des del SOC,  s’ofereix suport a les entitats locals de les comarques esmentades per dur a terme  projectes de caràcter integrat que combinin accions ocupacionals i de  desenvolupament local adreçades als següents aspectes:  

-Diagnosticar, planificar i executar de manera integrada les actuacions.  

-Intervenir sobre el teixit productiu, especialment, en els sectors estratègics.  

-Intervenir sobre les persones en situació d'atur, especialment les que conformen els  col·lectius prioritaris d'actuació.  

La subvenció atorgada pel SOC en l’actual convocatòria és d’un total de 233.755,20 €  pel projecte “PLA DE DINAMITZACIÓ OCUPACIONAL COMARCAL DEL BAIX  PENEDÈS. Treball a les comarques 2022”. 

S’han contractat 6 tècnics per part de l’Ajuntament del Vendrell: 3 prospectors  d’empresa, 2 orientadors laborals i 1 tècnic de governança, els quals realitzaran les  següents actuacions emmarcades en 2 àrees:  

1) Governança i coordinació  

Un tècnic serà el responsable de coordinació i governança i actuarà conjuntament amb  la Unitat de governança per a la gestió del projecte, el control dels indicadors, la  identificació d’experiències de cooperació territorial, i la reflexió al voltant de les futures  polítiques d’ocupació.  

2) Programa específic de caràcter experimental i innovador per afavorir la  inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats d'inserció  

Aquesta part del Pla està estructurada en 2 línies d’actuació:  

- Prospecció d’empreses (compost per 3 tècnics). Es treballarà per a actualitzar i  aprofundir el coneixement de l’entorn productiu, i cultivar la relació entre els òrgans  d’ocupació i les empreses. Aquesta actuació es preveu que tingui un impacte en el  disseny de les polítiques ocupacionals dels propers anys al Baix Penedès.  

- Dispositiu d’inserció laboral (compost per 2 tècnics). Es realitzarà atenció a un  mínim de 75 usuaris de tota la comarca, i s’organitzaran 30 tallers de competències  TIC i d’habilitats transversals amb l’objectiu d’oferir formació al propi municipi a la  població desocupada dels 14 municipis de la comarca. A més, hi haurà speed-datings 

empresarials i visites a empreses per tal d’apropar a les persones en cerca de feina i  les empreses. Aquests dos tècnics d’orientació laboral també reforçaran els Serveis  Municipals d’Ocupació.  

Per concloure, s’ha de destacar que amb aquest projecte és donarà un impuls de les  polítiques ocupacionals i de promoció econòmica. També cal posar de relleu el  compromís del SOC amb la comarca, i també el treball conjunt de col·laboració del  Consell Comarcal i tots els municipis en benefici del Baix Penedès. 

 

Portfolio images
Un moment de la presentació
01/24/2023