Skip to main content
UN MOMENT DEL PLE

El Ple del CCBP aprova els plecs del nou contracte de recollida i transport de residus per un valor de més de 81 milions d’euros

El Ple del Consell Comarcal del Baix Penedès aprova els plecs del nou contracte de recollida i transport de residus per un valor de més de 81 milions d’euros.

El pròxim pas serà fer el concurs públic per determinar quina empresa farà el servei.

Dijous 4 d’abril de 2024. El darrer Ple del Consell Comarcal del Baix Penedès celebrat ahir dimecres 3 d’abril va servir per aprovar els plecs d’un dels projectes més importants de la legislatura actual, el nou contracte de recollida i transport de residus municipals. El pròxim pas serà la licitació pública d’aquest contracte per a la seva execució durant els pròxims 10 anys. 

Aquest projecte preveu la recollida selectiva de residus als municipis participants de tres maneres diferents: contenidors intel·ligents, recollida porta a porta o un sistema mixt, i preveu una millora substancial en el percentatge de recollida selectiva per complir amb la normativa europea. El president del consell comarcal Ramon Ferré va voler fer un agraïment a totes les persones, polítiques i tècniques, l’expresident Joan Sans, que han fet possible arribar fins aquest moment i aprovar els plecs d’aquest important projecte.

Els municipis que fan i/o faran la recollida mitjançant el sistema de contenidors intel·ligents són: Albinyana, Bellvei, Masllorenç, El Montmell i algunes zones  del Vendrell.

Els municipis que fan i/o faran la recollida amb el sistema del porta a porta són: L’Arboç, Banyeres del Penedès, La Bisbal del Penedès, Bonastre i algunes zones del Vendrell.

Aquest contracte tindrà una durada prevista de 10 anys i un pressupost de licitació total pels 10 anys de 81.266.700.25 €. (inclou IVA), i està dividit en 2 lots. El lot 1 preveu els serveis específics de recollida i transport de la fracció vegetal i voluminosos a demanda i queda reservat a Centres Especials de Treball d'iniciativa social i a empreses d'inserció regulades. El lot 2 preveu el servei de recollida de residus que inclou: la recollida amb contenidors, recollida porta a porta, recollida a establiments comercials, recollida de residus generats en mercats, recollida de residus generats en esdeveniments i actes festius, recollida de residus abandonats, recollida d’oli, gestió de les deixalleries mòbils, neteja de contenidors, manteniment de contenidors, gestió de les deixalleries fixes, comunicació i educació ambiental.

04/04/2024