Skip to main content
Una imatge del ple

EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS APROVA EL PRESSUPOST MÉS ALT DE LA SEVA HISTÒRIA

El Consell Comarcal del Baix Penedès aprova el pressupost més alt de la seva història amb la cohesió social, el suport a la famílies i la lluita contra la desocupació com a principals eixos.

S’ha aprovat un pressupost de 16.998.400,00€, amb un augment de 1.143.260,73 euros, un 7,21% respecte al del 2021.

El Ple del Consell Comarcal del Baix Penedès ha aprovat aquest passat dimecres 22 de desembre en sessió ordinària, un pressupost consolidat de 16.998.400€ per a l’exercici de 2022, amb els vots favorables de tots els partits i l’abstenció de Ciutadans. Aquest pressupost és un 7,21% superior al de l’any 2021 i té un increment d’un 106,91% respecte al pressupost comarcal del 2017. Aquest augment es deu principalment a l’augment de serveis gestionats des del Consell fruit de la delegació de competències per part de la Generalitat.

El pressupost de l'exercici 2022, seguint el Pla de Mandat 2019/2023 es dona continuïtat a l'estructura de prestació de serveis establerta, dividida en 26 serveis i 10 àrees d'activitat. Aquests 26 serveis es presenten integrats en els quatre eixos temàtics aprovats en aquest Pla: governança, territori i desenvolupament sostenible, cohesió social, ciutadania i benestar i desenvolupament econòmic.

El pressupost aprovat pel 2022, com en els darrers anys, té un fort component social, amb el suport a les famílies, la cohesió social i la lluita contra la desocupació com les partides que més han crescut tenint en compte l’afectació que ha tingut la Covid-19 en el teixit social i familiar de la comarca. 

Pel que fa a les despeses per àrees d’activitat, Ensenyament amb 6.149.497,17€, Serveis Socials amb 3.401.086,55€, i Medi Ambient amb 5.770.083,88€, són les àrees amb més despesa conjuntament amb el suport als ajuntaments amb 632.476,39€. Cal destacar l’augment de la partida per a l'àmbit d'ocupació amb 591.402,34€.

Cal també fer esment, que el Consell Comarcal té present en aquest pressupost els objectius de desenvolupament sostenible (ODS’s) continguts en l’Agenda 2030 aprovada per les Nacions Unides i que és plenament conscient que aquest és un compromís també dels ens locals. Des del Consell es vol contribuir en la seva consecució.

En el capítol d’inversions, cal destacar l'augment de la despesa respecte l'exercici anterior. Aquest increment es deu a inversions que es duran a terme en l'àrea de sanejament durant l’any 2022, és a dir, en depuradores i infraestructures de sanejament.

Durant la presentació del pressupost 2022 es va informar que el període mitjà de pagament d’aquesta administració als proveïdors està dins del període legal establert i que el Consell té dèficit 0.

 

12/23/2021