Skip to main content
210923_ple.png

EL CONSELL APROVA EL PLA COMARCAL DE JOVENTUT 2021/2024.

El Consell Comarcal del Baix Penedès aprova el Pla Comarcal de Joventut 2021/2024

El Ple del Consell Comarcal del Baix Penedès, reunit en sessió ordinària ahir dimecres 22 de setembre, va aprovar el Pla Comarcal de Joventut 2021/2024 per tal de coordinar i actualitzar les polítiques comarcals de joventut per donar resposta als nous reptes juvenils actuals. Un dels objectius cabdals d’aquest Pla és el de treballar per augmentar l’ocupació juvenil a través del treball en xarxa i la coordinació amb els departaments de formació i treball. Cal recordar que el Baix Penedès és una de les comarques amb un índex d’atur juvenil més elevat de Catalunya.

Aquest pla, aprovat amb els vots favorables de tots els grups excepte l’abstenció del grup En Comú Guanyem, és el document general on s'articulen i es defineixen les polítiques de joventut comarcal conjuntament amb la participació dels municipis de la comarca. El Conseller Comarcal de Joventut, Marc Palau, va destacar que es tracta d’un pla que s’adequa a la realitat actual i s’adapta a l’entorn virtual, que és on es mou el jovent, per assolir una més alta participació.

En el Ple ordinari d’ahir també van prendre possessió del càrrec 4 nous consellers comarcals.

09/23/2021