Skip to main content
L'Arboç

El Baix Penedès presenta més d'un centenar d'al·legacions a l'avantprojecte del Pla Territorial Parcial del Penedès

El Baix Penedès presenta més d'un centenar d'al·legacions a l'avantprojecte del Pla Territorial Parcial del Penedès

11 de juny de 2024. El Baix Penedès ha presentat més d’un centenar al·legacions a l’avantprojecte del Pla Territorial Parcial del Penedès. Després de les reunions de presentació dels tècnics que han redactat l'avantprojecte amb els alcaldes, els ajuntaments han tingut un període per presentar les al·legacions a l’avantprojecte que han cregut pertinents. Al Baix Penedès aquest procés ha estat centralitzat pel Consell Comarcal que ha recollit totes les propostes dels municipis.

 

El Projecte del Pla Parcial del Penedès es va començar a redactar l'any 2017 i es preveu aprovar-lo durant el primer trimestre de l'any 2025 amb l’objectiu que, un cop aprovat, acabi definint el model de territori que volem per al 2050.

 

Pel que fa a les al·legacions dels municipis se centren principalment en les temàtiques de les infraestructures, comunicacions, sostenibilitat i urbanisme a més de demanar més autonomia municipal per decidir sobre el POUM, (Plans d'Ordenació Urbanística Municipal). Pel que fa a temes d'infraestructures i comunicacions destaca la demanda de la millora dels accessos als centres de producció comarcal, a més d’un nou traçat de la carretera N340 per l'exterior de la població de l'Arboç. També cal destacar la proposta de cobertura de l'autopista C32 al seu pas per Calafell per millorar la connectivitat biològica a més de protegir el paisatge. 

 

Referent a la sostenibilitat i gestió de la producció s’han presentat diverses al·legacions  per definir els espais ordenadament on es poden instal·lar camps de generació elèctrica fotovoltaica a la comarca. També es demana l'augment de les zones ciclables comarcals augmentant la connectivitat ecològica i la mobilitat entre l'interior i el litoral del territori amb bicicleta. En referència a la sequera i l'optimització de recursos hídrics, es demana la creació d’un sistema de rec de secà a escala comarcal amb connexió amb la depuradora EDAR Comarcal de Santa Oliva per aprofitar l’aigua regenerada.

 

També cal destacar al·legacions que demanen la reclassificació del sòl de valor agrícola mitjà a valor agrícola alt.

Està previst que el document definitiu del Pla Territorial Parcial del Penedès s’aprovi inicialment l’octubre de 2024 i definitivament a primers de 2025.

 

06/12/2024