Skip to main content

CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ALS MUNICIPIS CORRESPONENT A L’EXERCICI 2023

BALANÇ DEL CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ALS MUNICIPIS CORRESPONENT A L’EXERCICI 2023

El Consell Comarcal del Baix Penedès i la Diputació de Tarragona van formalitzar el conveni per a la coordinació, cooperació i col·laboració.

Al juliol de 2020 el Consell Comarcal del Baix Penedès i la Diputació de Tarragona van formalitzar el conveni per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre el Consell Comarcal i la Diputació per a la prestació de serveis municipals durant el quadrienni 2020-2023 per un valor de 406.778,10 € anuals fins al 2023.

Pel que fa a l’exercici 2023, aquest Consell Comarcal ha destinat els 406.778,10 € euros inclosos en el quadrienni 2020-2023, d’acord amb el següent detall:

Taula

Portfolio images
Oficina tic
02/05/2024