Skip to main content

IMATGE CORPORATIVA

Amb la immersió en l'era de la imatge, als emblemes -a més de ser el distintiu d'una corporació-, se'ls demana que tinguin el valor afegit de resultar atractius, perquè la població els identifiqui i retingui.

En aquest sentit, el Consell Comarcal del Baix Penedès va voler modernitzar la imatge corporativa aprofitant la renovació del seu portal web. La proposta va presentar un logotip més fresc, dinàmic i de fàcil retentiva visual. La seva estructura gràfica denota solidesa i unitat del territori. La gamma de colors utilitzada reflecteix els municipis de l'interior i els costaners. La tipografia emprada, de pal sec, assegura una clara legibilitat, reforçant el nom de la comarca amb majúscules i negreta.

El Ple de la Corporació en sessió 8/2008, de 18 de desembre, va acordar el canvi de l'emblema del Consell Comarcal. El projecte va ser sotmès a informació pública i, finalment, de nou el Ple, reunit en sessió ordinària 1/2009, de 3 de març, va aprovar la seva modificació.

La Direcció General d'Administració Local de la Generalitat, mitjançant Resolució GAP/1378/2009, de 29 d'abril (publicada al DOGC núm. 5383/2009, de 20 de maig), va donar la conformitat a l'adopció del nou emblema per a la comarca del Baix Penedès.