Skip to main content
211015_incidencia_1.png

COMUNICAT SOBRE L'ABOCAMENT D'AGÜES FECALS A LA RIERA DE LA BISBLA

Comunicat del Consell Comarcal del Baix Penedès respecte a l'abocament d'aigües fecals a la Riera de la Bisbal

Per mitjà del comunicat sobre l'abocament  d'aigües fecals a la riera de la Bisbal, el Consell Comarcal del Baix penedès vol posar de manifest els següents fets:

El sistema de sanejament de les aigües fecals del Vendrell està format per tres estacions de bombament que envien les aigües fecals de la vila a l’EDAR de Santa Oliva soterrades per la llera de la riera de la Bisba. En cas de fallada del sistema, existeix una canonada de retorn que també es troba enterrada dins la riera i que retorna les aigües que no s'han pogut impulsar cap a l'EDAR, per tal d'evacuar-les via l'emissari submarí de les Madrigueres.

El passat dia 12 d’octubre es va produir la fallada de dues bombes d’una de les estacions de bombament. Com que l’aigua no es podia impulsar cap a la depuradora de Santa Oliva, les aigües van retornar. Com que les aigües no es troben desbastades (o sigui que contenen residus gruixuts com tovalloletes, sorres, etc.) i es va produir un tap en el punt que s'indica en el mapa, entre el pont de la nacional i el de l'autopista.

Aquest tap va fer que les aigües sortissin per la tapa de l'arqueta més propera tot incorporant-se al curs d'aigua que baixava per la riera. El dimecres dia 13 al matí es va rebre avís de l'Ajuntament del Vendrell i immediatament es va anar a investigar la zona, que és de molt difícil accés. Dimecres a la tarda es va localitzar la fuita i es va poder posar en servei una altra bomba, de manera que es va deixar d'abocar el mateix dimecres al vespre. En els propers dies es duran a terme tasques de retirada de sòlids de dins de la canonada per tal de solucionar definitivament la incidència. També es duran a terme tasques de neteja i reposició del medi afectat.

Quant a la mortalitat de peixos a la desembocadura, no podem assegurar ni desmentir que sigui conseqüència directa d'aquest abocament, ja que ho desconeixem. Això seria competència de l'ACA.

Per tal d'evitar aquest tipus d'incidències en el futur, s'està treballant en la redacció de diversos projectes de rehabilitació d'aquestes tres estacions de bombaments, que estaran finalitzats a principis de l'any 2022 amb l'objectiu de començar a executar-los l'any 2024. Tanmateix, a principis de 2022 començaran unes obres de millora de la caldereria de l'emissari submarí i unes altres obres de millora del sistema de control amb una inversió prevista de 800.000€ sufragada per l'ACA.

10/15/2021