Skip to main content

INSTAL·LACIONS JUVENILS AL BAIX PENEDÈS

L’any 1994 la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de Joventut, va delegar competències al Servei Comarcal de Joventut del Baix Penedès. Una de les tasques encomanades és el seguiment de les instal·lacions juvenils de la comarca, que es du a terme conjuntament amb els serveis tècnics del Consell Comarcal.

Les normes aplicables a les instal·lacions juvenils de Catalunya són:

  • Llei 38/1991, de 30 de desembre, d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves.
  • Decret 140/2003, de 10 de juny, d’aprovació del Reglament d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves.
  • Decret 16/2014, d’11 de febrer, d’aprovació del Reglament del Registre d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, i de modificació del Reglament d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves.

Aquestes normes estableixen les condicions tècniques que han de complir les instal·lacions per garantir-ne la funció educativa, la correcta prestació dels serveis oferts, la qualitat de vida i la seguretat de les persones usuàries, i evitar molèsties a terceres persones, així com efectes negatius per a l’entorn.

Hi ha cinc tipus d’instal·lacions juvenils: cases de colònies, albergs de joventut, granges escola, aules de natura i campaments juvenils.

Les instal·lacions juvenils de Catalunya es poden consultar al cercador de la Xarxa Catalana d’Instal·lacions Juvenil (XCIJ), clicant aquí.

Al Baix Penedès hi ha quatre instal·lacions juvenils: un alberg i tres cases de colònies. Les descrivim a continuació:

ALBERG DE JOVENTUT

Instal·lació que es destina a donar allotjament, com a lloc de pas, d’estada o de realització d’una activitat, a joves i també, amb determinades condicions, a famílies, adults i grups d’infants.

Alberg Santa Maria del Mar, de Coma-ruga (el Vendrell)

CASES DE COLÒNIES

Instal·lació que es destina a donar allotjament a grups d’infants i joves participant en activitats educatives en el temps lliure, culturals i de lleure.

DOCUMENTS REFERENTS A LES INSTAL·LACIONS JUVENILS

Les instal·lacions juvenils poden fer els següents tràmits, que trobareu en aquest enllaç

  • Comunicació de canvi de titular o de persona administradora
  • Comunicació de canvi de dades de contacte o de localització
  • Comunicació de canvi de nom, de tipus, de capacitat o de característiques
  • Comunicació a la posada en funcionament
  • Comunicació de suspensió temporal, de reinici o de baixa definitiva de l’activitat

Aquests tràmits es poden fer en línia mitjançant instància genèrica a la seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Penedès o presencialment a la plaça del Centre, 5, del Vendrell.