Skip to main content
Consell Comarcal del Baix Penedès

Implementació de l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) als municipis de la comarca de menys de 20.000 habitants

Conveni amb la Diputació de Tarragona per la implementació de l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) als municipis de la comarca de menys de 20.000 habitants

El Consell Comarcal del Baix Penedès ha coordinat la implementació de l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) als municipis de la comarca de menys de 20.000 habitants, amb l’objectiu de millorar la seguretat de la informació i dels sistemes TiC per tal de crear les condicions necessàries de confiança en l'ús dels mitjans electrònics, garantir la seguretat dels sistemes, les dades, les comunicacions, i els serveis electrònics, que permeti als ciutadans i a les administracions públiques, l'exercici de drets i el compliment de deures a través d'aquests mitjans.

Aquestes actuacions s’han dut a terme gràcies al Conveni de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i els consells comarcals de la demarcació de Tarragona per a la implementació de l’administració digital als municipis, aprovat el 26 d’octubre de 2021.

 


Consell Comarcal    Diputació de Tarragona

     


 

09/07/2022