Skip to main content
Un moment de la firma

Els Consells Comarcals de l'Alt i el Baix Penedès firmen un conveni de col·laboració en l'àmbit de la promoció econòmica

Els Consells Comarcals de l'Alt i el Baix Penedès firmen un conveni de col·laboració en l'àmbit de la promoció econòmica

03 de juliol de 2024. Els Consells Comarcals de l’Alt i Baix Penedès han firmat un conveni de col·laboració estratègica en l’àmbit de la promoció econòmica de les dues comarques. L’acte de la formalització de la signatura d’aquest conveni interadministratiu s’ha dut a terme aquest matí a la seu del Consell Comarcal del Baix Penedès amb la presència el president Ramon Ferré i del conseller comarcal d'empresa i ocupació de l’Alt Penedès Joan Manel Montfort Guasch.

 

Aquest conveni de col·laboració tècnica i política preveu que es duguin a terme diverses accions per afavorir la competitivitat de les dues comarques, en diferents àmbits com la promoció econòmica, el turisme o la formació ocupacional, treballant coordinadament i compartint informació per augmentar les sinergies entre ambdós territoris per l’assoliment dels objectius estratègics comuns.

 

El conseller comarcal d’Empresa i Ocupació de l’Alt Penedès Joan Manel Montfort ha posat en valor les oportunitats que brinda aquest conveni per treballar conjuntament en altres àmbits com la cultura i el turisme, “Tant el Baix com l’Alt Penedès compten amb museus de gran valor i unint forces ens permetrà captar més visitants i a la vegada fomentar el turisme intern entre les dues comarques”. Per la seva banda, Ramón Ferré ha explicat que el fet de coordinar-se les dues comarques permetrà accedir a més programes d’ocupació i coordinar-se millor amb el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) que per separat no seria possible.

 

En el desenvolupament d’aquest conveni està previst dur a terme les següents actuacions:

- Millorar i intercanviar la informació i productes disponibles vinculats als programes que puguin ser d’interès pel desenvolupament de l’objecte del conveni.

- Difondre i divulgar les diferents actuacions de promoció dels polígons de les que disposi cadascuna de les parts.

- Fomentar la utilització de metodologies i sistemes d’informació compartits entre les administracions públiques, per tal de facilitar economies d’escala i una major qualitat i impacte dels recursos i serveis en aquest àmbit.

- Activar mesures pel foment d’un mercat industrial més accessible i transparent, que faciliti el coneixement de la situació de les diferents activitats econòmiques i altres accions que es considerin beneficioses per ambdós territoris.

En les setmanes vinents es farà la presentació d’aquest conveni a la Seu del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

07/03/2024