Skip to main content
cartell

BORSA DE TREBALL tècnic mig del servei d'atenció integral LGBTI, grup A2.

BORSA DE TREBALL tècnic mig del servei d'atenció integral LGBTI, grup A2.

BORSA DE TREBALL AL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS tècnic mig del servei d'atenció integral LGBTI, grup A2.

Convocatòria i bases específiques que han de regir el procés selectiu, mitjançant concurs oposició, torn lliure, per proveir amb caràcter funcionari interí un lloc de treball de tècnic mig del servei d'atenció integral LGBTI, grup A2, i la creació d'una borsa de treball.

Les bases apareixen publicades íntegrament al web de la corporació (www.ccbp.cat), al Butlletí Oficial de la província de Tarragona i al Diari oficial de la Generalitat Catalunya (DOGC amb núm. 8919 de 19 de maig de 2023 ).

El termini per presentar instàncies per participar en aquest procés selectiu finalitza el 8 de juny.

05/24/2023