Convocatòria borsa de treball, mitjançant concurs, per cobrir amb caràcter temporal, un lloc de treball de Treballador/a social

- Publicació BOPT Núm: 52, 14 de març de 2018
- Publicació al DOGC núm: 7587, 27 de març de 2018
- Taxa de pagament
- Data Límit per presentar la sol·licitud: 16 d'abril de 2018, a les 14.00