2.5. Consell Consultiu de la Gent Gran

El Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Penedès és un òrgan de consulta i de participació que es va crear amb l’objectiu d’articular públicament les demandes de la gent gran de la comarca. Des de llavors fins ara, el Consell de la Gent Gran ha estat un espai de deliberació i de reivindicació per la millora de la qualitat de vida de la gent gran.

Està format pels delegats i delegades dels les entitats i associacions de la gent gran de tota la comarca.

Mitjançant sessions de treball que es convoquen de manera trimestral, s’elaboren informes i propostes relatius als diferents àmbits que afecten al col·lectiu de les persones grans. Caracteritzat per un gran dinamisme, el Consell Consultiu sempre ha contribuït amb nombroses propostes en els diferents Congressos Nacionals de la Gent Gran, i continua la seva tasca representativa de les veus de la gent gran de la comarca del Baix Penedès.

El Consell Consultiu del Baix Penedès compta amb membres representants que formen part del Consell de la Gent Gran de Catalunya.