1.7. Servei d'assessorament jurídic

Aquest servei, prestat per una advocada, pretén oferir un assessorament a nivell jurídic amb relació a diversos temes:

- processos d'incapacitació


- procediments de separació, guarda i custòdia dels fills, pensió d'aliments


- requisits i circuït per sol·licitar advocat d'ofici


- altres
    

On podeu trobar el servei:

 

Cal que us adreceu als professionals dels Serveis Socials Bàsics del vostre municipi.