1.6. Servei d'atenció psicològica

CEl servei d'atenció psicològica és un servei que presta directament, i de forma gratuïta, el Consell Comarcal del Baix Penedès, als usuaris/es dels Serveis socials Bàsics del mateix Ens Local.

Què ofereix?
El servei ofereix atenció psicològica a aquelles persones, que prèvia valoració i derivació del serveis socials bàsics, mostren un perfil adequat al servei. Persones individuals o parelles, amb malestar emocional que els comporti un patiment relacionat amb la parella, amb els fills/es, amb pèrdues, dols, soledat, aïllament social, baixa autoestima entre d'altres.

Com?
A través d'una psicòloga. Fent  sessions individuals o de parella, amb freqüència i temporalitat adequada a la necessitat de la persona i en funció de la disponibilitat del servei.


Hores convingudes.


On?
A les dependències del Consell Comarcal, plaça del Centre núm. 5,  i a les dependències municipals del serveis socials de Cunit.


Accés al Servei
L'accés al servei és a través de la derivació dels/les professionals dels serveis socials bàsics ubicats als municipis de la comarca (menors de 20.000 habitants).

 

On podeu trobar el servei:

 

Cal que us adreceu als professionals dels Serveis Socials Bàsics del Consell Comarcal del Baix Penedès.