2.4. Transport adaptat

El servei de transport adaptat és una actuació que té com a finalitat facilitar el transport a les persones disminuïdes, amb problemes de mobilitat, per tal que puguin accedir als Serveis Socials d'Atenció Especialitzada, als centres educatius o a aquells altres que permetin garantir o afavorir la seva integració a l'entorn.

Les accions que realitza el Consell Comarcal en aquesta matèria són l'atorgament d'ajuts a diferents entitats que ofereixen aquest servei a la comarca:

- Associació de familiars de persones amb discapacitats intel·lectuals del Baix Penedès.

- Fundació Privada Santa Teresa.

- Diversos ajuntaments de la comarca.

El Consell Comarcal, en sessió 13/2015, de la Junta de Govern, de data 28 d'octubre, va aprovar les bases d'ajuts econòmics per sufragar despeses efectivament suportades pels ajuntaments de la comarca en transport adaptat durant l'any 2015.

 

 Documentació relacionada:

  1. Bases d'ajuts per a sufragar les despeses econòmiques dels Ajuntaments de la comarca en Transport Adaptat.
  2. Sol·licitud dels ajuts per als Ajuntaments per Transport Adaptat.
  3. Annex: Dades dels beneficiaris del Transport Adaptat.
  4. Annex: Rutes i despeses del Transport Adaptat.

 - Bases d'ajuts econòmics als ajuntaments en matèria de transport adaptat 

suportdipu nou