1.5. Centre Obert

La Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, conté el catàleg de serveis i prestacions del Sistema de Català de serveis socials. En aquest catàleg, a l'apartat de serveis socials bàsics, hi figura el servei de centre obert.

El Centre Obert Itinerant del Baix Penedès depèn orgànicament de l'Àrea de Benestar Social  del Consell Comarcal del Baix Penedès, i està integrat en els Serveis Socials Bàsics d'aquesta Àrea. La titularitat i gestió del servei, per tant, corresponen al Consell Comarcal del Baix Penedès.

El Centre Obert està adreçat a menors, amb l'objectiu de donar suport, estimular i potenciar l'estructuració i desenvolupament de la personalitat, la socialització, l'adquisició d'hàbits i l'esbarjo, i compensar les deficiències socioeducatives de les persones ateses.

Prioritàriament s'atendran aquells menors que estan en situació de risc social i que estan en seguiment als serveis socials bàsics.

 

Activitats

 

Les de caire ordinari (diàries) es basen en:

Tallers de manualitats, expressió corporal, alimentació, higiene i salut

 

Joc lliure, joc dirigit

 

Activitat esportiva

 

Reforç escolar

 

Adquisició d'hàbits i habilitats socials

 

Activitats extraordinàries:

Participació en la celebració de diferents festivitats (Festa Major del Barri, Castanyada, Nadal, Sant Jordi, etc.).

 

Sortides culturals i lúdiques (assistir a representacions teatrals, etc.).

El curs 2013/14 el servei s'ha prestat als següents municipis: Albinyana, Bellvei, Cunit, L' Arboç i Santa Oliva.