1.4.Servei d'Atenció Domiciliària

Emmarcat dins els Serveis Socials Bàsics, trobem el Servei d'Atenció Domiciliària (SAD), que s'estructura en el Servei d'ajut a domicili i en el Servei de tecnologies de suport i cura.

a) Servei d'ajut a domicili. Es tracta d'un conjunt organitzat i coordinant d'accions que es desenvolupen bàsicament al domicili mateix, per proporcionar atenció personal, ajuda a la llar i suport social a les persones o famílies amb dificultats de desenvolupament, d'integració social o manca d'autonomia personal. Aquest servei el presten treballadores familiars i auxiliars de geriatria, i principalment les tasques que realitzen són les relacionades amb la higiene personal, el suport a l'hora de llevar-se o vestir-se, el control de l'alimentació, etc. Els professionals dels Serveis Bàsics d'Atenció Social són els encarregats de fer la valoració i la proposta del servei a les persones que reuneixen els requisits d'accés.

b) Servei de les tecnologies de suport i cura. Es tracta d'una modalitat del servei d'atenció domiciliària que, fent ús de la tecnologia adequada, ofereix a les persones usuàries atenció permanent i a distància per assegurar una resposta ràpida a les eventualitats que els puguin sobrevenir. Hi ha dues tipologies de servei de tecnologies de suport i cura:

 b1) Teleassistència. A través d'un conveni amb Creu Roja,s'ofereix aquest servei, que està especialment indicat per a persones que per motius de salut invalidesa o aïllament requereixen d'atenció continuada. Davant d'una situació d'emergència, només prement un botó s'estableix contacte directe amb la central receptora d'alarmes, des d'on es proporciona la resposta més adequada a cada situació.

 b2) SIMAP (Sistema Intel·ligent de Monitorització d'Alertes Personals). El conveni amb Creu Roja ha permès que les persones que pateixen demència en fases inicials i tenen risc de perdre's puguin disposar d'aparells GPS (Sistema de Posicionament Global). Duent aquest dispositiu a sobre, Creu Roja pot localitzar la persona el cas que es desorienti i no sàpiga tornar.

On podeu trobar el servei:

 

Cal que us adreceu als professionals dels Serveis Socials Bàsics del vostre municipi.

 


 

Documents relacionats:

 

Ordenança preu públic SAD 2012

Sol·licitud SAD Dependència

Sol·licitud SAD Social