1.9 Projecte comunitari

En el transcurs de la seva tasca, el personal tècnic dels Serveis Socials Bàsics sovint detecta situacions relacionades amb persones que pateixen una problemàtica de salut, que viuen soles, i famílies amb pocs recursos personals i econòmics.

A aquestes persones els podria ser molt útil la companyia d’una altra persona, per sortir a passejar, o simplement per poder parlar i estar amb algú. En algunes ocasions, els professionals es troben amb famílies que pateixen deficiències a les seves llars, com ara petites avaries, manca d’higiene, humitat, etc., que no són reparades o a les quals no els donen solució. Aquest fet, a la llarga, pot esdevenir una situació de risc personal per als seus habitants.

En aquest sentit, hi ha un grup de persones incloses en les mesures marcades pel Programa Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció (PIRMI), amb diferents habilitats i oficis i que per diferents motius es troben inactives; en molts casos, aquesta inactivitat suposa una font de frustració i, sovint, comporta una pèrdua dels hàbits laborals.

La majoria de persones que es beneficien de la PIRMI actualment no realitzen cap contraprestació, com a conseqüència de la manca de recursos que pateix la zona (cursos de formació, activitats que promoguin la motivació i la inserció laboral, etc.). Això provoca que aquesta prestació es rebi “sense fer res” a canvi, amb la qual cosa es converteix en una pensió més i es tendeix a interpretar que la seva problemàtica ha esdevingut  crònica, sense que part dels objectius pels quals es va crear la PIRMI  s'hagin complert.

Per aquest motiu s'ha decidit incloure, dins de les mesures marcades per la PIRMI, un programa individualitzat per tal de dur a terme una sèrie d’activitats englobades amb el nom genèric de  Serveis a la comunitat. D'aquesta manera, pensem que les persones incloses dins el programa del PIRMI que participin en aquest projecte milloraran els seus hàbits sociolaborals  i  potenciaran les seves relacions socials i l'autoestima.

Les accions resultants aniran lligades a les mesures i als objectius que cada persona té marcats en el seu programa individual de PIRMI, motiu pel qual es treballaran, mitjançant aquestes activitats, hàbits sociolaborals com la puntualitat, la responsabilitat, la iniciativa personal, etc.


OBJECTIUS

Millorar la qualitat de vida de persones soles o famílies beneficiàries de les activitats realitzades, ja sigui perquè es produeixen millores a nivell personal o material.

Potenciar o mantenir els hàbits sociolaborals de les persones beneficiàries del PIRMI, a través d’activitats puntuals d’ajuda a d’altres persones de la comunitat.

Augmentar l’autoestima i la valoració personal de les persones beneficiàries del PIRMI.