L'Oficina Jove ofereix una borsa oberta a creadors i artesans

borsa de talleristes

Des de l’Oficina Jove del Baix Penedès s’ofereix als ajuntaments i entitats de la comarca un seguit de contactes de talleristes comarcals per a realitzar i donar suport a les seves activitats. Aquesta borsa té un doble objectiu: donar suport als ajuntaments i les entitats en les seves activitats juvenils, així com promocionar l'ocupació de joves artistes, creadors i artesans.

 

Els talleristes que s'ofereixen en aquest projecte s'han inscrit a través d'un formulari que es pot trobar a l'Oficina Jove comarcal o al blog de Jove Baix Penedès. La persona interessada ha d'introduir les seves dades bàsiques i personals, el currículum, les dades de facturació i la descripció detallada del taller o tallers que ofereix. Hi ha la voluntat que aquesta Borsa estigui viva i que, per tant, es puguin afegir els talleristes que ho desitgin en qualsevol moment.

 

Els tallers que s'ofereixen estan distrubuïts en els següents àmbits: Arts plàstiques, Arts escèniques, Desenvolupament personal, Emancipació, Informàtica, Lúdics i Musica. Per a poder fer ús de la borsa, els ajuntaments i entitats han de posar-se en contacte directament amb el tallerista que l'interessi, tenint en compte que a la seva fitxa ja s'hi especifiquen les característiques del taller que ofereixen. Els espais i material detallat és el que ha d’aportar el municipi, la resta ho porta el mateix tallerista.

 

Per altra banda, tot i que el contacte i la contractació de talleristes per part d'ajuntaments i entitats és directe, es demana que facin una valoració de cada activitat contractada a partir d'aquesta borsa, de manera que es pugui fer un seguiment i una avaluació acurada i útil. L’Oficina Jove del Baix Penedès també actua com a mediador en cas que sorgeixi alguna situació que calgui resoldre entre el tallerista contractat i l’ajuntament o entitat contractadora. Per a més informació, cal adreçar-se a l’Oficina Jove del Baix Penedès, al Carrer Àngel Guimerà, 17, del Vendrell.

Dimarts,  6 de març de 2018