El Consell Comarcal del Baix Penedès realitzarà una despesa de gairebé 2 milions € en inversions i millores en infraestructures de sanejament d'aigües a la comarca durant el 2021

El Consell té les competències delegades de tots els municipis de la comarca amb l'excepció de Calafell

210409 EDAR1 de setembre de 2021. El Consell Comarcal del Baix Penedès té delegades les competències en l'àmbit del sanejament d’aigües consistent en la depuració de les aigües residuals generades i en l'atorgament de permisos d'abocament a les activitats industrials en tots els municipis de la comarca a excepció de Calafell. 

Tant els costos d'explotació, com de reposició, millora o inversió son assumits per l'Agència Catalana de l'Aigua, que també financia els costos indirectes de gestió. Enguany es preveuen uns costos d'explotació i una despesa en reposicions i millores d'1.830.000€ repartides en 37 actuacions i una despesa en inversions de 121.000 € en 6 actuacions.

El sanejament d’aigües es realitza a les depuradores, i s’hi porta l’aigua per depurar a través de les estacions de bombament i els col·lectors. Aquesta tasca s'executa a través de dos contractes de serveis amb l'empresa Remondis, que duu a terme les tasques principals d'explotació i de manteniment. 

L'equip de treball consta actualment de 26 persones, entre caps de planta, oficials i operaris, per tal de gestionar els 9 sistemes de sanejament en què es divideix la comarca: SS de la riera de la Bisbal, de Cubelles-Cunit, de L'Arboç-La Gornal, de Bellvei, de Llorenç del Penedès, de Sant Jaume dels Domenys (Cornudella), de Sant Jaume dels Domenys (Papiolet), de Sant Jaume dels Domenys (Torregassa) i de Bonastre. Per altra banda, des dels serveis tècnics del Consell es programen, liciten i executen les actuacions de reposició, millora o inversió en els sistemes actuals o futurs.