Subvencions en espècie per a empreses catalanes de moda

210817 modaEl Consell Comarcal del Baix Penedès us informa que el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, ha aprovat les bases d’una nova edició del programa d'acceleració per a empreses catalanes de moda. L'objectiu d'aquest programa és proveir de coneixement i solucions a les empreses seleccionades, per tal de generar un efecte multiplicador en l'enfortiment de capacitats internes i estratègia digital. Els ajuts objecte d'aquesta convocatòria són en espècie. El termini per presentar les sol·licituds és fins el 21 de setembre.

Les sol·licituds s'han de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya (https://canalempresa.gencat.cat/ca/inici/), a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (http://www.ccam.cat) i a la pàgina web del Departament d'Empresa i Treball (http://empresa.gencat.cat/ca/inici/), per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen les bases.

2021 eractivaciook