Subvencions en espècie per a empreses catalanes de comerç

210816 comerçEl Consell Comarcal del Baix Penedès us informa que el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya ha aprovat les bases d’una nova edició del programa d'acceleració per a empreses catalanes de comerç. La finalitat d’aquest programa és accelerar el ritme al qual les empreses comercials incorporen la tecnologia en el conjunt dels seus processos, des de l’organització interna fins a la comercialització o el servei postvenda. Els ajuts objecte d'aquesta convocatòria són en espècie. Les empreses beneficiàries no tindran dret a reclamar cap aportació econòmica. El termini per presentar les sol·licituds és fins el 30 de setembre

Les sol·licituds s'han de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya (https://canalempresa.gencat.cat/ca/inici/), a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (http://www.ccam.cat) i a la pàgina web del Departament d'Empresa i Treball (http://empresa.gencat.cat/ca/inici/), per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen les bases.

2021 eractivaciook