El Consell Comarcal del Baix Penedès aprova amb el vot favorable de tots el grups llevat l’abstenció de C’s el Reglament que regula el Teletreball en aquesta administració.

Dijous 17 de juny de 2021.El Ple del Consell Comarcal del Baix Penedès, va aprovar ahir en sessió ordinària i en format telemàtic, un nou reglament per regular les condicions de treball telemàtic en aquesta administració. Aquesta proposta es va aprovar amb els vots favorables de tots el grups amb l’excepció de C’s que es va abstenir.

210617 pleCCBPAquest reglament suposa un pas endavant tan pels treballadors en la prevenció davant de possibles contagis, com també en la millora de l’atenció a la ciutadania a través de mitjans telemàtics. Amb l'entrada en vigor d’aquest reglament, es regula la realització d’un mínim de 3 dies d’atenció presencial i dos dies de teletreball, per part del treballador que voluntàriament s’aculli a aquesta opció, en aquells serveis que es puguin acollir a la modalitat de teletreball (serveis no essencials). 

El reglament estableix la voluntarietat del teletreball a tot el personal no essencial que s’hi vulgui acollir, a través d’un acord individual amb el Consell, que establirà els mitjans tècnics que es posen a disposició de la persona treballadora per tal de garantir la qualitat en la prestació de serveis a la ciutadania. A més, aquest acord també recollirà l’horari del treballador tan presencial com telemàtic.